Klient indywidualny

KLIENT INDYWIDUALNY

Komunikacyjne

Jakie są ubzepieczenia obowiązkowe, a jakie dobrowolne?

Ubezpieczenia dobrowolne to takie, przy których sami podejmujemy decyzję, czy i kiedy podpiszemy umowę, biorąc pod uwagę ryzyka, które mogą nas spotkać. Do tych ubezpieczeń należą: NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i AC (autocasco – uszkodzenie samochodu z winy kierowcy). Ubezpieczenie obowiązkowe to takie, którego wykupienie wynika z przepisów prawa i należy do niego ubezpiecznie OC (odpowiedzialność cywilna właściciela pojazdu).

Przed czym chroni OC i na jakim terytorium?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC ppm (odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego) jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. OC chroni kierującego pojazdem (niekoniecznie właściciela) przed roszczeniami poszkodowanych osób. Obejmuje koszty leczenia wszystkich poszkodowanych, naprawy samochodu i pokrycia strat mienia. Ubezpieczenie OC nie pokrywa własnych strat materialnych (do tego należy wykupić ubezpiecznie AC). Szkoda to nie tylko skutki kolizji, ale również skutki wsiadania i wysiadania, załadunku i rozładunku, czy podczas postoju pojazdu. Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów europejskich.

Jakie są kary za brak OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a kary za jego brak są wysokie. Zależą one od rodzaju pojazdu, długości okresu bez ochrony ubezpieczeniowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. kary te wynoszą odpowiednio: okres bez OC poniżej 3 dni – 900 zł (samochód osobowy), 150 zł (motocykl), 1350 zł (samochód ciężarowy); okres bez OC od 3 do 14 dni – 2250 zł (samochód osobowy), 380 zł (motocykl), 3380 zł (samochód ciężarowy); okres bez OC powyżej 14 dni – 4500 zł (samochód osobowy), 750 zł (motocykl), 6750 zł (samochód ciężarowy).

Jak sprawdzić ważność OC?

Ważność polisy OC można sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (ufg.pl), wystarczy podać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu. Otrzymamy informację na temat marki pojazdu, statusu polisy oraz towarzystwa, w którym została zawarta. Można również sprawdzić, czy samochód był ubezpieczony w przeszłości (podając datę).

Jak przepisać OC po kupnie samochodu? Jak przejąć OC po zakupie samochodu?

W momencie sprzedaży samochodu, dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazać polisę OC osobie kupującej oraz zgłosić ten fakt na piśmie do towarzystwa ubezpieczeniowego. Brak zgłoszenia może powodować, iż sprzedający będzie nadal ponosił koszty związane z opłacaniem polisy. Kupujący po otrzymaniu dokumentu powinien sprawdzić na stronie ufg.pl, czy polisa jest rzeczywiście opłacona, jeśli nie – powinien ją wykupić w dniu zakupu samochodu (każdy dzień zwłoki wiąże się z karami finansowymi). Po przejęciu ważnej polisy kupujący może ją wypowiedzieć lub utrzymać do końca jej trwania. W celu przepisania polisy na siebie należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak wypowiada się ubezpieczenie OC i wnioskuje o zwrot składki?

W przypadku sprzedaży samochodu lub wyrejestrowania pojazdu, właściciel może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki OC. Jednak to nabywca musi zrezygnować z ubezpieczenia (odpowiedni zapis w umowie kupna-sprzedaży lub gotowe pismo wypowiadające polisę), w przeciwnym razie przechodzi ono na niego. Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia i następuje niezwłocznie, bez konieczności występowania z wnioskiem.

AC - dlaczego warto?

Ubezpieczenie AC (autocasco) chroni samochód przed wszelkimi zdarzeniami takimi, jak: kradzież całego auta lub wyposażenia, zderzenia z innymi samochodami, zwierzętami lub osobami, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub zwierzęta, zniszczenia od żywiołów i warunków atmosferycznych. AC to ubezpieczenie dobrowolne, szczególnie warto wykupić je przy samochodach nowych i wartościowych oraz tych niegarażowanych. Jednak każdy kierowca będzie się czuł spokojniej, mając świadomość wykupionego AC – w/w przypadki zdarzają się na drogach codziennie.

Jakie są warianty AC i od czego zależy składka?

Składka ubezpieczenia AC zależy m.in. od: ustalonej sumy ubezpieczenia, miejsca zameldowania, wieku właściciela, marki i roku produkcji samochodu. W pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC składka AC może być niewielka. Warianty AC: serwisowy (odszkodowanie przekazywane do warsztatu partnerskiego TU), kosztorysowy (rzeczoznawca TU szacuje wartość szkody i poszkodowany otrzymuje gotówkę), z udziałem własnym w szkodzie, z amortyzacją części lub wartością stałą pojazdu, z konsumpcją sumy ubezpieczenia lub bez, z rozszerzonym ubezpieczeniem np. wyposażenia samochodu.

Jak wypowiedzieć AC i wnioskować o zwrot składki? Kiedy AC wygasa?

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia AC jest podpisywana na 12 miesięcy. Autocasco wygasa w przypadkach: sprzedaży pojazdu (chyba, że strony wyrażą zgodę na kontynuowanie AC), kradzieży samochodu lub szkody całkowitej, wyrejestrowania pojazdu, otrzymania kilku odszkodowań (wyczerpania sumy ubezpieczenia), braku wpłaty składki. W przypadku sprzedaży lub kradzieży należy zgłosić ten fakt do TU (dokument potwierdzający, nr konta) w celu zwrotu składki. W przypadku szkody całkowite ubezpieczyciel może nie wypłacić pozostałej składki. W innych przypadkach wypowiedzenie umowy AC (dłuższej niż 6 miesięcy) jest możliwe tylko w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia (dla przedsiębiorcy w ciągu 7 dni). Ubezpieczenie autocasco nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Jak zgłosić szkodę?

Po wystąpieniu szkody należy sporządzić notatkę ze zdarzenia (gotowy druk warto mieć zawsze w samochodzie): dane uczestników kolizji, dane kontaktowe świadków, dane polisy sprawcy, opis zdarzenia i uszkodzeń, oświadczenie sprawcy, podpisy. W przypadku braku zgody co do winy sprawcy lub braku ważnej polisy OC, należy wezwać policję. Szkodę można zgłosić telefonicznie (jak najszybciej – w niektórych umowach to tylko 24h), do TU sprawcy (OC) lub do TU poszkodowanego (AC). Od momentu zgłoszenia TU ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie AC?

Przed podpisaniem polisy AC należy się upewnić, czy pokrywa ona wszystkie szkody, od jakich chcielibyśmy się ubezpieczyć. Ponadto warto sprawdzić: jaki jest udział własny w szkodzie (część kosztów pokrywana przez ubezpieczającego), jak wygląda i ile trwa proces likwidacji szkody, czy w naprawie zostaną użyte oryginalne części (jeśli nam na tym zależy), czy można wybrać warsztat do naprawy samochodu, czy uwzględniona jest amortyzacja, jaka jest suma ubezpieczenia oraz zakres terytorialny, a także, jakie zniżki oferuje dane TU. Przy ubezpieczeniu AC ważniejszy jest zakres ochrony niż jego cena.

Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Ubezpieczenie NNW samochodu (od następstw nieszczęśliwych wypadków) zapewnia finansową pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku – w trakcie jazdy lub podczas wsiadania/wysiadania. Bez względu na to, czy jesteśmy sprawcą, czy ofiarą wypadku. Świadczenie zostaje wypłacone osobie poszkodowanej (na koszty leczenia i leków, operacji, rehabilitacji, jako wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy) lub osobom bliskim w przypadku śmierci (koszty pogrzebu). Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a jego działanie jest niezależne od innych polis.

Co się dzieje z ubezpieczeniami w przypadku sprzedaży pojazdu?

Po sprzedaży samochodu zbywca musi przekazać nabywcy polisę OC oraz poinformować o tym fakcie swoje TU (w ciągu 14 dni od sprzedaży). Ubezpieczenie OC z mocy prawa przechodzi na nowego właściciela automatycznie. Nowy właściciel może zmienić TU, w którym chciałby posiadać swoje OC, jednak między datami wypowiedzenia poprzedniej umowy i podpisania nowej nie może być ani jednego dnia przerwy.


Życie

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie na życie?

Nieszczęśliwe wypadki, choroby, nagła śmierć bliskiej osoby – to wszystko może spotkać każdego z nas, w różnych miejscach i sytuacjach. Ubezpieczenie na życie zapewni nam spokój i stabilizację, dzięki niemu będziemy mogli dalej cieszyć się szczęśliwym życiem. Ubezpieczenie to pokryje koszty leczenia, czy zabezpieczy finansowo rodzinę poszkodowanego. Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe, ale warto pomyśleć racjonalnie o przyszłości swojej i bliskich.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Wyróżniamy: ubezpieczenie terminowe (np. do określonego wieku, czyli może nie zostać wypłacone) i bezterminowe (do śmierci, czyli na pewno zostanie wypłacone), na życie i dożycie (świadczenia wypłacane w określonej dacie), posagowe (na dzieci), z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK – inwestowanie części składek). Ze względu na liczbę ubezpieczonych możemy wyróżnić: ubezpieczenie na życie indywidualne, rodzinne lub grupowe.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie?

Przed wykupieniem polisy na życie warto ustalić sobie, ile rocznie jesteśmy w stanie przeznaczać na takie ubezpieczenie, na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć, jakie dodatkowe opcje mogą się nam przydać. I na końcu należy koniecznie porównać oferty różnych TU i przeczytać warunki (np. czy jest uwzględniona choroba śmiertelna lub nieszczęśliwy wypadek i jak TU je rozumie, albo kiedy świadczenia nie zostaną wypłacone).

Co to jest OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym chroni nas w sytuacjach, gdy my lub nasi bliscy wyrządzimy krzywdę osobom trzecim lub ich mieniu. Należy sprawdzić, w jakich krajach działa ta polisa, czy obejmuje naszych bliskich oraz jaka jest szybkość działania TU.


Dom / Mieszkanie

Jakie nieruchomości możemy ubezpieczyć?

Możemy ubezpieczyć dom, mieszkanie, dom w budowie, dom letniskowy, garaż wolnostojący, wiatę, budynki gospodarcze.

Jak ubezpieczyć nieruchomość pod kredyt hipoteczny?

Banki udzielające kredytów hipotecznych zwykle wymagają ubezpieczenia nieruchomości. Takie ubezpieczenie jest kupowane według wskazań banku i to bank jest beneficjentem polisy (cesja na bank – to on otrzyma ewentualne odszkodowanie). Klient może wykupić takie ubezpieczenie w samym banku lub w dowolnym TU u Agenta.

Co ubezpieczyć razem z nieruchomością, a czego nie da się ubezpieczyć?

W ramach polisy ubezpieczenia domu możemy ochronić takie jego elementy: mury (zewnętrzne, wewnętrzne, tynki, dach), mienie stałe (zamontowane na stałe meble, łazienki, podłogi, schody, kominek, okna, drzwi, instalacje, grzejniki), mienie ruchome (meble, sprzęt rtv i agd, wyposażenie, dekoracje, komputery, książki itp., a nawet zwierzęta), małą architekturę (altany, garaże, ogrodzenia itp.) oraz budynki gospodarcze. Nie możemy natomiast ubezpieczyć danych komputerowych, dokumentów, kamieni szlachetnych, kart płatniczych, broni.

Od jakich zdarzeń ubezpieczyć nieruchomość? Jakich zdarzeń nie ma w polisie?

Dom ubezpieczamy zwykle od takich zdarzeń, jak: pożar, kradzież, zniszczenia, powódź lub zalanie, uderzenie pioruna, huragan, wybuch, lawina itp. TU najczęściej nie zgadzają się na ubezpieczenie zdarzeń typu zagrzybienie i wilgoć, zniszczenie na skutek zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu lub niedbalstwa właściciela, skutki wadliwej instalacji elektrycznej, skutki działań górniczych, czy wojennych.

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Właściciel ubezpieczonej nieruchomości powinien raz w roku sprawdzić instalację gazową oraz przewody kominowe. Co kilka miesięcy należy czyścić przewody kominowe palenisk. Warto również raz na jakiś czas sprawdzać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i centralnego ogrzewania. Właściciel nieruchomości powinien posiadać dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty budowlane i ich zmiany. Brak okresowych kontroli może skutkować mandatem oraz odmową wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Czy mogę ubezpieczyć dom w budowie?

Możemy ubezpieczyć dom w budowie i przebudowie. Polisa obejmuje zwykle: dom jednorodzinny ze stałymi elementami, mienie ruchome związane z budową, budynek gospodarczy lub inny postawiony na czas budowy. Sprzęt wykonawców musi zostać ubezpieczony oddzielnie, przez nich samych.


Podróżne

Jakie ubezpieczenie wybrać na wyjazd?

Przy ubezpieczeniu turystycznym nie powinniśmy kierować się ceną, lecz zakresem ochrony, dostosowanym do miejsca podróży (w kraju lub za granicą), sposobem spędzania tam czasu oraz liczby uczestników. Ubezpieczenie turystyczne można wykupić z sumą gwarantowaną (wystarczy na podróże po Europie, gdzie chroni nas jeszcze karta EKUZ) lub bez określenia tej sumy (koniecznie przy podróżach do krajów z wysokimi kosztami leczenia). Warto porównać ofertę różnych TU.

Co w chodzi w zakres ubezpieczenia podróżnego?

Polisa przede wszystkim chroni w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, pokrywa koszty leczenia, może też obejmować zagubiony bagaż, czy opóźniony lot. Osoby z chorobami przewlekłymi (czasami również kobiety w ciąży) oraz uprawiające sporty o podwyższonym ryzyku będą musiały pokryć dodatkową składkę. Przy sportach zewnętrznych (np. narty) ubezpieczenie powinno również pokrywać koszty ratownictwa i sprzętu. Warto rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne o klauzulę alkoholową. Osoby po 65 roku życia muszą się liczyć z wyższą składką.

Assistance w podróży - co to jest?

Assistance w podróży zapewnia bezpieczeństwo podczas podróżowania samochodem lub transportem publicznym. Ubezpieczenie to obejmuje: wsparcie informacyjne przez telefon, pomoc w przypadku utraty bagażu lub dokumentów, pokrycie kosztów ratownictwa, powrotu do kraju, czy transportu zwłok, pomoc finansową, pomoc tłumacza i prawnika.

Czy OC w życiu prywatnym przydaje się podczas podróży?

Takie ubezpieczenie chroni nasz portfel. W sytuacji, gdy nieumyślnie spowodujemy (lub nasi podopieczni) szkodę osobie trzeciej (fizyczną lub na jej mieniu), wówczas odszkodowanie wypłaci poszkodowanemu ubezpieczyciel.

Co chroni ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu (jako element polisy turystycznej) chroni od kradzieży, zniszczenia lub zgubienia oraz od opóźnienia bagażu. Sprzęt elektroniczny oraz sportowy zwykle nie jest uwzględniony w podstawowym ubezpieczeniu bagażu. W przypadku kradzieży ważny jest sposób zabezpieczenia pozostawionego bagażu oraz dokument potwierdzający zgłoszenie tej sytuacji na policji. Zakres ubezpieczenia w przypadku zniszczenia lub zgubienia bagażu jest dokładnie opisany w warunkach danej polisy – warto się z nim zapoznać. Ubezpieczenie opóźnienia bagażu może zostać wypłacone po przedstawieniu rachunków za niezbędne zakupy oraz potwierdzenia opóźnienia przez przewoźnika.

Podjęcie pracy za granicą - ubezpieczenie?

Ubezpieczenie turystyczne może zostać rozszerzone o podjęcie pracy za granicą: fizycznej (siła mięśni, umiejętności manualne), w tym wolontariat i praktyki lub umysłowej (intelekt zatrudnionego, w tym szkolenia i konferencje).

Na jaką sumę ubezpieczyć koszty leczenia za granicą?

Ubezpieczenie leczenia podczas wyjazdów europejskich powinno zostać ustalone na sumę gwarantowaną w wysokości 30 tys. euro (minimum 20 tys. euro), natomiast poza Europą – na 60 tys. euro. W USA, Kanadzie i Australii koszty leczenia są tak wysokie, że warto rozważyć ubezpieczenie bez sumy gwarantowanej.